Start -> Zespoły -> Podegrodzcy Chłopcy

PODEGRODZCY CHŁOPCY

Aktualności"Jak jo se zaśpiwom w sondecki dolinie, to się na Osowiu fijołek rozwinie..."

... śpiewają członkowie męskiej grupy wokalnej "Podegrodzcy Chłopcy" z Podegrodzia. Grupę utworzyli Krzysztof Bodziony, Stanisław Banach, Augustyn Pasoń i Zbigniew Olszak. Urodzili się i wychowali w Podegrodziu - wsi z kasztelańskim rodowodem, jednej z najstarszych osad Sądecczyzny, kolebce Lachów Sądeckich. Tu do dziś folklor lachowski jest wciąż żywy i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Jak sami wspominają, od najmłodszych lat lubili przysłuchiwać się śpiewom starszych i sami śpiewać. Miłość do folkloru i śpiewu przywiodła ich do zespołu "Małe Podegrodzie", a potem do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Podegrodzie". Tu poznawali stare, tradycyjne pieśni i przyśpiewki lachowskie.

"Wróćcie się czasy me"

W 1995 roku powstał pomysł utworzenia męskiej grupy śpiewaczej złożonej z czterech mężczyzn. Z entuzjazmem właściwym młodym pomysł ten zrealizowano i tak powstała grupa "Podegrodzcy Chłopcy", śpiewająca a' capella stare ludowe przyśpiewki i piosenki. Od samego powstania grupa często występowała na różnego typu imprezach folklorystycznych, plenerowych, uroczystościach gminnych i powiatowych. Największym osiągnięciem grupy było zdobycie w 2000 roku I miejsca na Druzbacce" - Konkursie Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów weselnych a co za tym idzie prawo występu na Ogólnopolskim Festiwalu w Kazimierzu n/ Wisłą. Członkowie grupy wysoko sobie cenią występ na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Ich repertuar i piękny śpiew został zauważony i doceniony zarówno przez publiczność jak i jury festiwalowe. Wyśpiewali tam pierwszą nagrodę.

"Pamiętasz saniami"

W 2000 roku do grupy dołączył Stefan Wójcik (akompaniament) i powstała grupa wokalno-muzyczna pod tą samą nazwą. Repertuar grupy stanowiły stare pieśni, piosenki i ballady ludowe ale w nowym opracowaniu i współczesnej aranżacji. To połączenie folkloru i współczesności bardzo spodobało się słuchaczom i stanowiło zachętę do dalszych poszukiwań starych piosenek i dokonywania nowych aranżacji. Powstał niejako nowy repertuar łatwo wpadający w ucho, lekki i taneczny. Liczne występy na różnych imprezach były potwierdzeniem popularności grupy wokalno - muzycznej "Podegrodzcy Chłopcy".

"Wysoki zomecek"

W roku 2001 "Podegrodzcy Chłopcy" nagrali część swego repertuaru wydając płytę i kasetę "Podegrodzcy Chłopcy cz.1". Po każdym z licznych występów słuchacze kupowali nagrania. Mimo znacznego nakładu płyty rozeszły się bardzo szybko. Szybko także słuchacze zaczęli się dopominać o kolejne piosenki i nagrania grupy mobilizując Podegrodzkich Chłopców" do przygotowania kolejnej części.
Prace nad wyborem repertuaru, zbieraniem starych tekstów, doborem odpowiedniej aranżacji i podkładów muzycznych trwały dość długo ale efekt końcowy wart był oczekiwania. W roku 2005 ukazała się płyta i kaseta "Podegrodzcy Chłopcy cz II". Wierni fani grupy szybko wykupili pierwszy nakład krążków. Co raz liczniejsze stawały się także propozycje występów a popularność grupy sięgała daleko.
29 lipca 2006 roku zmarł solista grupy "Podegrodzcy Chłopcy", animator jej powstania Zbigniew Olszak. Koledzy z zespołu bardzo przeżyli tę nieoczekiwaną śmierć. Odłożono występy i nagrania, zawieszono działalność na ponad rok.
Po tej przerwie grupa wznowiła działalność. Do "Podegrodzkich Chłopców" dołączyli Leszek Migacz i Rafał Hasior. Jak dawniej wiele koncertują, biorą udział w licznych przeglądach i imprezach folklorystycznych rozsławiając kulturę ludową Lachów Podegrodzkich, udowadniając, iż folklor może bawić a stare ludowe piosenki mogą stać się przebojami niejednej imprezy.

Wśród licznych osiągnięć grupy wokalnej "Podegrodzcy Chłopcy" wymienić należy te najcenniejsze, a więc: