Strona www-gok-podegrodzie.net wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu przeglądania naszego serwisu. 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

PROTOKÓŁ

 

posiedzenia Komisji Artystycznej 37. Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA, który odbył się w Podegrodziu w dniach 9–12 maja 2019r.

Na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się promocja książki ,,Podegrodzkie Godki” oraz promocja filmu ,,Prace Gospodarskie Lachów Podegrodzkich”. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie.

Dnia 28 luty 2019 o godz.18.00 Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu serdecznie zaprasza na ,,Babski Comber" połączony z promocją książki ,,Podegrodzkie godki" oraz pokazem filmu ,,Prace polowe i gospodarskie Lachów Podegrodzkich "Impreza odbędzie się w sali widowiskowej GOK. Serdecznie Zapraszamy.

W związku z przeprowadzanym zapytaniem ofertowym z dnia 07.02.2019r. w celu określenia kosztów zakupu strojów ludowych wraz z obuwiem i pasami w ramach projektu pt. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. 

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 3.10 . zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych”.