Strona www-gok-podegrodzie.net wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu przeglądania naszego serwisu. 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu 25-08-2017 podpisał umowę o dofinansowanie Projektu: „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich”.

Projekt zakłada 2 głównie elementy:

1.BADANIA TERENOWE DOTYCZĄCYCH DZIEDZICTWA KULTUROWEGO LACHÓW PODEGRODZKICH:

 • Etnograficzne badania terenowe
 • Przygotowanie raportu z badań.

2.DOKUMENTACJA I UPOWSZECHNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO LACHÓW PODEGRODZKICH. Przewidziano w nim 9 działań mających na celu zachowanie zebranych materiałów oraz udostępnienie ich szerszemu gronu odbiorców, z uwzględnieniem dostępu do tych materiałów dla osób niepełnosprawnych:

 • Wydanie publikacji "TRADYCJE LACHÓW PODEGRODZKICH"
 • Wydanie śpiewnika "PIEŚNI LUDOWE LACHÓW PODEGRODZKICH"
 • Wydanie publikacji "LEGENDY LACHÓW PODEGRODZKICH"
 • Wydanie albumu "LACHY PODEGRODZKIE: WCZORAJ I DZIŚ"
 • Nagranie filmu krótkometrażowego "PRACE POLOWE I GOSPODARSKIE LACHÓW PODEGRODZKICH"
 • Nagranie cyklu filmów krótkometrażowych "ZWYCZAJE I OBRZĘDY LACHÓW PODEGRODZKICH"
 • Digitalizacja materiałów archiwalnych
 • Działania edukacyjne (warsztaty) dot. kultury tradycyjnej Lachów Podegrodzkich
 • Przeprowadzenie seminarium upowszechniającego wyniki projektu.

Koncepcja projektu zakłada pozytywne oddziaływanie na tworzenie więzi społecznej, wzmacnianie poczucia lokalnej tożsamości i przynależności do kultury Lachów Podegrodzkich. Co ważne, efekty powstałe w ramach projektu, będą zauważalne nawet po jego zakończeniu, poprzez dalsze wykorzystanie powstałych materiałów dokumentujących dziedzictwo kulturowe Lachów Podegrodzkich (EDUKACJA KULTURALNA). Z powstałych efektów rzeczowych (tj. publikacji, śpiewnika, filmików edukacyjnych krótkometrażowych, zdigitalizowanych materiałów) będą mogły bezpłatnie korzystać wszyscy zainteresowani (grupa docelowa).

Materiały udostępniane będą bezpłatnie w punktach ogólnodostępnych na terenie gminy Podegrodzie (Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna, Zagroda Lachowska Kubalówka, Muzeum Regionalne, Urząd Gminy Podegrodzie, świetlice wiejskiej z terenu gminy, inne obiekty użyteczności publicznej) oraz powiatu nowosądeckiego.

Cel główny projektu:

Analiza i dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Lachów Podegrodzkich, a następnie ich upowszechnienie szerokiej liczbie odbiorców.

Cele szczegółowe:

1)zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców oraz turystów o lokalnych zasobach kulturalnych i historycznych Lachów Podegrodzkich

2)ochrona zasobów kulturowych i historycznych poprzez opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych i dokumentujących dziedzictwo Lachów Podegrodzkich

3) zwiększenie dostępu do zasobów dziedzictwa kulturowego Lachów Podegrodzkich poprzez dostosowanie formy przekazu do odbiorców z grupy osób niepełnosprawnych

(ograniczenie barier)

4)zwiększenie oferty działań kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 521 530,00 zł. Dofinasowanie przyznano w kwocie nieprzekraczającej 391 147,50 zł. 

 

 

patronat