Strona www-gok-podegrodzie.net wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu przeglądania naszego serwisu. 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

PROTOKÓŁ

       posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej

  19.Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych

  PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE,

    które odbyły się w Podegrodziu w dniach 30-31 stycznia 2016r.

Komisja w składzie:

 • mgr Aleksandra Szurmiak – Bogucka – etnomuzykolog
 • mgr Maria Cetera – etnograf
 • mgr Jadwiga Adamczyk - muzyk – MCK SOKÓŁ
 • mgr Benedykt Kafel – etnograf – MCK SOKÓŁ
 • dr hab. Stanisław Węglarz – etnolog

po obejrzeniu i gruntownej ocenie 31 grup kolędniczych w tym 20 dziecięcych i 11 młodzieżowych z następujących województw: 29 z woj. małopolskiego (z dziesięciu powiatów: 2 z pow. bocheńskiego, 1 z chrzanowskiego, 8 z limanowskiego, 2 z miechowskiego, 8 z nowosądeckiego, 1 z nowotarskiego, 2 z myślenickiego, 2 z suskiego, 2 z tarnowskiego, 1 z tatrzańskiego), 1 z woj. świętokrzyskiego (pow. kielecki), 1 z woj. podkarpackiego (pow. rzeszowski) postanowiła przyznać:

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w postaci rzeźby PASTUSZKA i nagrodę pieniężną w wysokości 700,00 zł dziecięcej grupie Z GWIAZDĄ z Sadku-Kostrzy (pow. limanowski)

 

 • W KATEGORII GRUP DZIECIĘCYCH

siedem równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł otrzymują grupy:

 • HERODY z Mąchocic Scholasterii (woj. świętokrzyskie, pow. kielecki)
 • Z KOZĄ z Podszkla (pow. nowotarski)
 • Z GWIAZDĄ z Zagorzyna (pow. nowosądecki)
 • PASTUSZKI z Zasadnego (pow. limanowski)
 • Z GWIAZDĄ z Męciny (pow. liamnowski)
 • PASTERZE ze Skawicy (pow. suski)
 • Z GWIAZDĄ z Mszalnicy (pow. nowosądecki)

sześć równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł otrzymują grupy:

 • Z GWIAZDĄ z Krzeczowa (pow. myślenicki)
 • DRABY NOWOROCZNE z Ujanowic (pow. limanowski)
 • Z RAJEM z Trzebosi (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski)
 • HERODY z Mszalnicy (pow. nowosądecki)
 • FEDORY z Zakopanego (pow. tatrzański)
 • Z KOZĄ z Nowego Wiśnicza (pow. bocheński)

sześć równorzędnych III miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 300,00 zł otrzymują grupy:

 • HERODY z Janowic (pow. miechowski)
 • Z MARYJKĄ z Dobczyc (pow. myślenicki)
 • HERODY z Łososiny Dolnej (nowosądecki)
 • HERODY ze Swojczan (pow. miechowski)
 • Z GWIAZDĄ z Raby Niżnej (pow. limanowski)
 • Z GWIAZDĄ z Luszowic (pow. chrzanowski)

 • W KATEGORII GRUP MŁODZIEŻOWYCH]

cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 600,00 zł otrzymują grupy:

 • Z TURONIEM z Łososiny Dolnej (pow. nowosądecki)
 • Z GWIAZDĄ z Jodłownika (pow. limanowski)
 • Z TURONIEM z Juszczyna (pow. suski)
 • Z TURONIEM z Rzepiennika Suchego (pow. tarnowski)

cztery równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 500,00 zł otrzymują grupy:

 • Z TURONIEM z Sadku-Kostrzy pow. limanowski)
 • Z SZOPKĄ z Ujanowic (pow. limanowski)
 • Z KONIKIEM z Marcinkowic (pow. nowosądecki)
 • Z TURONIEM z Podegrodzia (pow. nowosądecki)

trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400,00 zł otrzymują grupy:

 • HERODY z Królówki (pow. bocheński)
 • Z GWIAZDĄ z Królowej Górnej (pow. nowosądecki)
 • Z SZOPKĄ LALKOWĄ z Gwoźdźca (pow. tarnowski)

Ponadto, przyznano nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez Państwa Annę i Bogusława Wawrzyniaków z Nowego Sącza w wysokości po 100,00 zł. każda dla następujących grup:

 • DRABY z Ujanowic
 • Z GWIAZDĄ z Krzeczowa
 • Z GWIAZDĄ z Zagorzyna
 • Z GWIAZDĄ z Sadku-Kostrzy
 • Z GWIAZDĄ z Jodłownika

            Coroczna wymiana poglądów pomiędzy instruktorami grup kolędniczych i komisjami gminnych, powiatowych oraz regionalnych konkursów przynosi pożądane efekty w postaci bardzo wysokiego poziomu prezentowanych podczas PASTUSZKOWEGO KOLĘDOWANIA widowisk. Dziękujemy instruktorom i kolędnikom za duży wkład pracy w przygotowanie przedstawień. Widowiska te świadczą o bogactwie i żywotności tradycji ludowej na terenie Polski południowej. Pragniemy podkreślić wielką rolę edukacyjna oraz integracyjna ruchu kolędniczego, który gwarantuje ciągłość tradycji poprzez międzypokoleniowy jej przekaz.

            Serdecznie dziękujemy organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Podegrodziu za przygotowanie i sprawną organizację konkursu, a Panu Rafałowi Kasieczce – konferansjerowi przeglądu - za sympatyczną prezentację wszystkich uczestników. Dziękujemy również za obsługę techniczną i logistyczną – pracownikom GOK
w Podegrodziu i MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu.

NAGRODA GŁÓWNA w postaci rzeźby PASTUSZKA, (autorstwa artysty plastyka Franciszka Palki) ufundowana została przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. 

Każdy zespół biorący udział w przeglądzie otrzymuje SERCE PODEGRODZKIE ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz dyplom i słodycze ufundowane przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu.

Fundatorami nagród pieniężnych są:

 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu  - 11 000,00
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - 3 000,00
 • Anna i Bogusław Wawrzyniakowie z Nowego Sącza – 500,00

Organizatorzy:

 • Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

Współorganizator:

 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Na tym protokół zakończono i podpisano.