Strona www-gok-podegrodzie.net wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu przeglądania naszego serwisu. 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

PROTOKÓŁ

 

posiedzenia Komisji Artystycznej 37. Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych DRUZBACKA, który odbył się w Podegrodziu w dniach 9–12 maja 2019r.

Zagroda "Kubalówka" w programie telewizji TVP Kraków pt. "Niecodziennik" :

http://www.gok-podegrodzie.net/index.php?option=com_content&view=article&id=685

Na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się promocja książki ,,Podegrodzkie Godki” oraz promocja filmu ,,Prace Gospodarskie Lachów Podegrodzkich”. Dziękujemy wszystkim za liczne przybycie.

Dnia 28 luty 2019 o godz.18.00 Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu serdecznie zaprasza na ,,Babski Comber" połączony z promocją książki ,,Podegrodzkie godki" oraz pokazem filmu ,,Prace polowe i gospodarskie Lachów Podegrodzkich "Impreza odbędzie się w sali widowiskowej GOK. Serdecznie Zapraszamy.

W związku z przeprowadzanym zapytaniem ofertowym z dnia 07.02.2019r. w celu określenia kosztów zakupu strojów ludowych wraz z obuwiem i pasami w ramach projektu pt. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. 

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 3.10 . zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych”.