Strona www-gok-podegrodzie.net wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia komfortu przeglądania naszego serwisu. 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

W związku z przeprowadzanym zapytaniem ofertowym z dnia 07.02.2019r. w celu określenia kosztów zakupu strojów ludowych wraz z obuwiem i pasami w ramach projektu pt. „Dokumentacja, archiwizacja i upowszechnianie kultury ludowej Lachów Podegrodzkich” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś.6 Dziedzictwo regionalne, działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego, Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego. 

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie 3.10 . zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia zapytania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych”.

protokol2019 1 protokol2019 2

100lecie

Serdecznie zapraszamy na 22 Ogólnopolskie Spotkania Dziecięcych i Młodzieżowych Grup Kolędniczych "PASTUSZKOWE KOLĘDOWANIE", które odbędzie się w dniach 26-27 stycznia 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu.